سرماخوردگی کودکان

سرماخوردگی را به صورت طبیعی در کودکان کنترل نماییم

سرماخوردگی دراکثر کودکان معمولا بین ۶ تا ۱۰ بار در سال اتفاق می افتد.

کودکانی که به مهد کودک یا دبستان می روند این تعداد به ۱۲ بار در سال هم می رسد.

بنابراین اگر نمیتوانیم فرزندانمان را از مواجه با انواع ویروس ها محافظت نماییم، با این عادتهای سالم مقاومت بدنشان را افزایش دهیم.

در این مقاله همراه ما شوید تا با ارئه راهکار در جهت کاهش عوارض سرماخوردگی به کودک کمک نماییم تا حد امکان حال خوبی داشته باشد.

[…]