افسردگی کودک

علل افسردگی در کودک علل افسردگی در کودکان چیست؟ همانطور که در بزرگسالان میبینیم، افسردگی در کودکان می تواند با هر ترکیبی از عوامل مرتبط با سلامت جسمی، حوادث زندگی، سابقه خانوادگی، محیط زیست، آسیب پذیری ژنتیکی و اختلالات بیوشیمیایی ایجاد شود. افسردگی خلق و خوی نیست و شرایطی است که با درمان مناسب از[…]

کودک لجباز

هفت نکته کلیدی در برخورد با کودک لجباز

لجباز ی به شکل ها و دلایل مختلف در کودک شکل میگیرد اگر شما هم زمینه های لجباز ی را در کودک خود مشاهده نمودید باید به دنبال پی بردن به علت مشکل و رفع آن باشید. واکنش هایی نظیر تنبیه کودک و یا بی توجهی می تواند زمینه ساز تصاویر نامطلوب از والدین در[…]