زبان دوم و کودک

زبان دوم (انگلیسی و سایر زبانها) را از چه سنینی به کودکان آموزش دهیم؟ زبان دوم و آموزش آن در کنار یادگیری زبان مادری، امروزه یکی از مهمترین دغدغه های والدین می باشد به همین دلیل، این سوال پیش میاد که از چه سنی شروع کنیم؟ در جواب این سوال میتوان گفت: به صورت غیر[…]