2019-02-27

پرستار کودک

والدین محترم قطعا آگاه هستند یک پرستار کودک بیش از هر چیز باید قابل اعتماد باشد.
از این رو این مرکز از تمام نیروهای خود شناخت کامل دارد
همه آنها دارای معرف معتبر به انضمام ضمانت های کاری دیگر می باشند.
رفتار پرستار کودک در شکل گیری شخصیت آینده خردسال تاثیر زیادی دارد.

پرستار کودک

 

نیروهای مرکز سیمرغ درمانگر با توجه به شرکت کردن در دوره های خاصی که این مجموعه جهت بهبود فرایند مراقبت از کودک و جلب اطمینان خاطر شما برگزار می کند .
می دانند کودک در رده های سنی مختلف چگونه برخورد نمایند و چگونه رژیم غذایی را برای شان در نظر بگیرند.

در هر رده سنی یک سری بازی های خاص باعث سرعت بخشی به رشد فکری و جسمی کودک شما خواهد شد
که مراقبین ما کاملاً از این مطلب آگاه اند .
قطعاً مراقبین ما می‌توانند لحظات خوشی را برای کودکان شما فراهم سازند.
همچنین مرکز سیمرغ درمانگر کودک یار, مادر یار و مراقبین کارآزموده
جهت نگهداری از دوقلوها و چند قلو ها را در خود جای داده است
تا در صورت حضور کم یا عدم حضور مادر کودکان جای خالی ایشان را کمتر احساس کنند.

بدیهی است که نیروهای زبده ما توانسته اند که برگه رضایتمندی مشترک خود را به صورت کامل پر کنند
شما در صورت تمایل می توانید با مشترکین قبلی تماس حاصل نموده و از کیفیت کار مراقبین ما اطمینان حاصل نمایید.

-مراقبت و نگهداری سالمند 

-مراقبت از کودک

-مراقبت از بیمار


{[انتخاب ما پایان کار نیست شروع #تعهد ما به شماست}]

پرستار کودک