2018-03-25

پرستار سالمند

پرستار سالمند چیست ؟


همانطور که اکثر افراد مسن تر می شوند بدن آنها شروع به سست شدن و عضلات شان بیشتر تحلیل میرود
در نتیجه سلامت آنها شکننده تر می شود
و شروع به تجربه بیشتر مشکلات بهداشتی می کنند .
به همین دلیل اکثر سالمندان نیاز به
مراقبت های پرستاری و پزشکی بیشتری نسبت به دیگران دارند.
اگر شما به دنبال یک پرستار سالمند هستید، باید در نظر داشته باشید که روند پیری همه افراد متفاوت است.
در حالی که برخی از بیماران سالخورده تا حدودی خوشحال هستند،
دیگران ممکن است غمگین، ترسناک، و یا حتی عصبانی باشند که سلامت آنها شکست تر است.

پرستار سالمند

-مراقبت و نگهداری سالمند 

-مراقبت از کودک

-مراقبت از بیمار

{[انتخاب ما پایان کار نیست شروع #تعهد ما به شماست}]

دیدگاهتان را بنویسید