هفت نکته کلیدی در برخورد با کودک لجباز


لجباز ی به شکل ها و دلایل مختلف در کودک شکل میگیرد

کودک لجباز

اگر شما هم زمینه های لجباز ی را در کودک خود مشاهده نمودید باید به دنبال پی بردن به علت مشکل و رفع آن باشید.


واکنش هایی نظیر تنبیه کودک و یا بی توجهی می تواند زمینه ساز تصاویر نامطلوب از والدین در ناخودآگاه کودک باشد
که بعدها به شکل خشم هدف دار خود را نشان می دهد.

با کودکان لجباز باید مدارا کرد.

لجباز

ابتدا زمینه های بروز لجبازی را شناسایی سپس کودک را از آن دور کنید .

به عنوان مثال کودکی را که در بازار از والدین می خواهد هرچیزی را برایش بخرند، نباید به بازار بُرد.

همیشه درباره برآوردن خواسته هایش یک چیز دیگر را باید جایگزین کرد.

مثل ابزار پلاستیکی به جای واقعی و دور نگاه داشتن وسایل خطرناک از دسترس کودک .

اما کودکان در آغاز چهار سالگی وارد اجتماع می شوند
رفتارهای مختلف را از یکدیگر می آموزند
و در آخر با الگوبرداری منفی سعی می کنند در رابطه با والدین خود آن را اجرا کنند .

این امر تا حدود زیادی آگاهانه و هدفمند است
کودک با آزمون و خطاهایی که می کند سعی در به زانو درآوردن والدین و تسلیم آن ها در برابر خواسته هایش دارد .

او با این کار به سیطره قدرت خود و خود محوری اش ادامه می دهد .

به کودک میدان دهید

برای درمان لجبازی کودکان در ابتدا باید روی استقلال آن ها به شکل عملی و فکری کار شود.

والدین باید به کودک میدان دهند تا خودش کارهای شخصی اش را انجام دهد.

در برخی زمینه ها نظر او را جویا شوند .

فعالیت هایی از این قبیل با عث خودباوری بیشتر کودک و جلب توجه به صورت مثبت می شود.

از طرف دیگر باید روش «خاموشی» را اعمال کرد

به این مفهوم که والدین در مقابل رفتارهای منفی کودک هیچ واکنش کلامی ، دیداری و شنیداری انجام نمی دهند و گویی چیزی را ندیده اند.

کودک پس از چند بار تکرار رفتار منفی، به علت دریافت نکردن پاسخ، پی می برد که کارش بیهوده است.

روش تقویت رفتار ناهمساز

وقتی شدت رفتارهای کودک نسبت به قبل کاهش یافت والدین باید روش «تقویت رفتار نا همساز» را اجرا کنند.

یعنی رفتار مقابل رفتار منفی کودک را به محض سر زدن از کودک ، تقویت کنند

مثلا کودکی که گریه می کند به محض آن که ساکت شد ، توسط والدین مورد توجه و تشویق قرار گیرد .

رژیم غذایی مناسب:

شاخص های دیگری که باید در نظر داشت ، استفاده از رژیم غذایی صحیح است.

مصرف بیش از اندازه سردی ها ، تنقلات، کاکائو، نمک و سرکه باعث تحریکات عصبی کودک و عصبانیت او می شود

کم خوابیدن کودک نیز باعث افزایش لجبازی می شود .

خواب شب مهم تر از خواب روز است .
در خواب روزانه عواملی نظیر نور و صدا باعث بر هم خوردن ریتم خواب می شود و کودک با وجود خواب زیاد پس از بیداری آرامش ندارد .

مراجعه به مشاور

درباره لجبازی های شدید کودکان که گاه به صورت گریه های طولانی و کبودی لب ها و واکنش های غیر عادی خود را نشان می دهد
بررسی امواج مغز کودک و مراجعه به روان پزشک و روان شناس کودک ضرورت دارد .

برای خواندن مقالات بیشتر همراه ما باشید

دیدگاهتان را بنویسید